വീണ്ടും പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ ഒളിച്ചോടി സംഭവം നടന്നത് കേരളത്തില്‍

വീണ്ടും പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ ഒളിച്ചോടി സംഭവം നടന്നത് കേരളത്തില്‍ നീയൊക്കെ കാരണം നല്ല സ്ത്രീകൾക്കുപോലും അപമാനമാണ് മൃഗങ്ങൾപോലും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടേച്ചു പോവാറില്ല നീ നിങ്ങള്‍ പറ
എന്തിനു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെറും ഒരു നേരത്തെ സുഘതിനു വേണ്ടി ആണോ നാണം ഉണ്ടോ ലവലേശം മൃഗങ്ങൾക്കുപോലും അപമാനമാണ് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക് പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പോയാല്‍ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും കരച്ചില്‍ വരുന്നു